Vanuit de centrale scrub- en preparatieruimte worden onze 2 operatiekwartieren bereikt.
De narcose gebeurt via inhalatie-anesthesie en tijdens de operatie worden de levensfuncties van uw dier permanent gemonitord. 

Comments